Triển lãm “Tòhe・vo・lu・tion”

Triển lãm “Tòhe・vo・lu・tion” – Current Media

✔️ Ngày: 1 – 1 1 tháng 11 2019
? Thời gian: 9:00 – 17:00
? Địa điểm: VICAS Art Studio – 32 Hao Nam, Cho Dua, Dong Da, Hanoi
Đăng ký: http://bit.ly/vfmd-tohe

Chắc hẳn Tò he không còn xa lạ với người dân Việt Nam bởi sự lâu đời và sáng tạo của món đồ chơi truyền thống này. Với mong muốn lan toả ý tưởng Sáng tạo là vô hạn, Current Media sử dụng hình ảnh Tò he như là một đại diện cho thế hệ tràn đầy khát vọng để khơi dậy niềm cảm hứng cho giới trẻ Hà Nội cũng như kiến tạo thành phố đầy sự sáng tạo.

—————-

❌ Website:
https://www.vfmd.events/chuong-trinh/tohe-exh-vi
https://www.vfmd.events/schedule/tohe-exh-en

Leave a Comment