VÌ MỘT HÀ NỘI ĐÁNG SỐNG

giới thiệu

VÌ MỘT HÀ NỘI ĐÁNG SỐNG

VÌ MỘT HÀ NỘI ĐÁNG SỐNG là một diễn đàn thảo luận về không gian công cộng, điều kiện môi trường cũng như các hạ tầng cơ sở ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân ở Hà Nội. Diễn đàn mở cho các chuyên gia, các nhà hoạt động xã hội, các nhà quản lý và đặc biệt người dân chia sẻ, thảo luận và góp ý cho việc phát triển thành phố. Khi Hà Nội bao chứa được tất cả mọi người và mọi người đều thấy Hà Nội đón nhận mình đó là khi Hà Nội thực sự là một thành phố đáng sống. Đây cũng chính là mục đích của những người tham gia diễn đàn VÌ MỘT HÀ NỘI ĐÁNG SỐNG!