Thực hành quyền đối với thành phố

“”Quyền đối với thành phố” không phải chỉ là sự tự do cá nhân trong việc tiếp cận các nguồn lực đô thị; nó là quyền để thay đổi chúng ta thông qua việc thay đổi thành phố. Hơn nữa, đó không phải là một quyền cá nhân, mà đó là quyền chung, bởi vì …

Thực hành quyền đối với thành phố Read More »