Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Phố Hàng Vải Hà Nội
Hồn nơi chốn

Có thể sống trong ngôi nhà trên con phố của mình?

Ngôi nhà của tôi trên phố Bà Triệu, sau nhà là công viên Thống Nhất, có hồ Bẩy Mẫu, mặt hồ lấp loáng soi bóng …

Cầu Long Biên Hà Nội
Hồn nơi chốn

Nơi chốn và vị trí

Việc phân biệt giữa nơi chốn và vị trí vốn là trung tâm chú ý của ngành Địa lý học từ buổi khởi thủy của …

Hàng ăn vỉa hè
Hồn nơi chốn

Dùng ngôn ngữ thiết kế để tạo “hồn” cho nơi chốn

“Xây một chung cư hay một khu đô thị, bản chất chính là xây dựng cộng đồng, kiến tạo xã hội thông qua tạo môi …