Hoạt động tại không gian công

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sự kiện

Triển lãm “Tòhe・vo・lu・tion”

Triển lãm “Tòhe・vo・lu・tion” – Current Media ✔️ Ngày: 1 – 1 1 tháng 11 2019? Thời gian: 9:00 – 17:00? Địa điểm: VICAS Art Studio …

Sự kiện

Vietnam Kizuna Ekiden 2019: Chạy vì An toàn giao thông tại Hà Nội

Thời gian: Chủ nhật, 17 Tháng 11 2019 (07:00 AM – 12:00 PM) Địa điểm: Vườn hoa Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố …

Sự kiện

VUN Experience – Trải nghiệm cùng VỤN

? Ngày: 4 – 16 tháng 11, năm 2019? Giờ: 8:00 – 17:00? Địa điểm: 16 Phố Lụa, Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà …